Een waardig toekomstperspectief voor de historische bakens in ons Nederlandse landschap. Dat is waar Fonds Religieus Erfgoed (FRE) zorg voor draagt. FRE verwerft, transformeert en beheert religieus erfgoed met respect voor de historie, oog voor de toekomst en verstand van maatschappelijk investeren.

We brengen kerken, overheid, investeerders en gemeenschappen samen en geven eeuwenoude kerkgebouwen een nieuwe rol met passende huurders en aantoonbare waarde. Waarde voor toekomstige generaties, waarde voor de gemeenschap en waarde voor beleggers. En een gerust hart voor kerkeigenaren.

Voor wie?

Voor kerkeigenaren

Met vertrouwen religieus erfgoed overdragen.

Lees verder

Voor impact investeerders

Een belegging met betekenisvolle maatschappelijke impact.

Lees verder

Voor toekomstige huurders

Sociale voorzieningen, wonen, werken, recreëren: kansen in leegstaande kerkgebouwen.

Lees verder

Voor de maatschappij

Perspectief voor religieus erfgoed.

Lees verder

Maatschappelijke waarde

Tot 2030 komen er 1.700 gebouwen leeg te staan.

Vrijwel elke herbestemming van een kerkgebouw leidt tot aantrekkelijke maatschappelijke baten. Denk aan baten uit het behouden van het religieus erfgoed en lokale voorzieningen of juist uit nieuwe functies in de gebouwen die bijdragen aan werkgelegenheid of sociale verbinding. Ook de milieuwinst door hergebruik of verduurzamingsmaatregelen heeft significante maatschappelijke waarde. Uit onze berekeningen blijkt dat één euro investering in een herbestemming al snel meer maatschappelijke waarde oplevert dan één euro investering in bijvoorbeeld infrastructuur. Oftewel: een succesvolle herbestemming heeft aantoonbare betekenis voor de maatschappij.